Birey ve Takım Koçluğu - Co-Active Model CTI®

Coaches Training Institute®, CTI®, dünyada en geniş kişisel koçluk okuludur. CTI, alanında çığır açan Co-Active Coaching® modelini interaktif eğitimlerle katılımcılara vermektedir. Bu yaklaşım hayat boyu öğrenmeye yönlendirerek koç ve danışan işbirliğini oluşturur ve danışanların iş ve özel yaşantılarında başarıyı yakalamalarına, hayatlarında kendi potansiyellerinden faydalanmalarına yardımcı olur.

Co-Active Koçluk diğer koçluk yaklaşımlarının aksine kişisel ve profesyonel gelişim deneyimidir. Co-Active Model danışanı yaşadıkları zorlukların tamamıyla üstesinden gelebilme becerisine sahip, yaratıcı, bilgi sahibi olarak kabul eder dolayısıyla bir bütün olarak ele alır. Süreçte koçun görevi danışanı yönlendirmek ya da bir şeyler öğretmek değil aksine danışanı dinlemek, doğru sorular sormak ve danışanda zaten var olan beceri ve yaratıcılığı doğru sorularla ortaya çıkarmaktır. Co-Active koçluk süreci CTI tarafından uzun zamandır geliştirilen ve dünyada yaygın olarak kabul gören pek çok farklı aracı kullanmaktadır.

Co-Active Coaching® yaklaşımı kurumumuz bünyesinde Coaches Training Institute®, CTI®, sertifikasına sahip kişilerce uygulanmaktadır.