Gelecek Araştırması Katılımlı Danışmanlık - Future Search™

Gelecek Araştırması kurumların geleceklerini şekillendirebilmeleri için tüm ilgililerin katılımını sağlayarak ortak akıl yaratma sürecidir. Paydaşların katılımı geleceğe yönelik stratejilerin, hedeflerin belirlenmesi, sorunların belirlenerek, çözüm yollarının ortak bir akıl içinde ele alınmasını sağlamaktadır.

  Gelecek Araştırması yöntemi genelden özele doğru konuların ele alınarak değerlendirildiği bir süreçtir. Dünyadaki değişikliklerin incelenmesi ve değerlendirilmesi ile başlayan süreç, daha sonra sektör ya da kuruma özel geçmişindeki evrelerin ele alınmasıyla devam eder. Bu bölümde sektörün/kurumun artılarının, eksilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu bilgiler paydaşların içinde bulundukları çevrenin geleceğini, sektörün geçmişini ve bugününü anlamalarını sağlar. Sonraki aşama Gelecek Araştırması yönteminin ana hedefi olan geleceğe ilişkin yaklaşımların belirlenmesidir. Hedeflerin belirlenmesini takiben eylem planları ele alınarak çalışma tamamlanır.

Amaç; farklı bakış açılarına, deneyim ve bilgi birikimine sahip tüm ortakları ortak bir akıl çerçevesinde bir araya getirmek ve katılacakları, uzlaşacakları bir strateji oluşturmalarını ya da bir karar vermelerini sağlamaktır.