Thinking Dimensions Global - UK

Thinking Dimensions Global; Amerika, Asya-Pasifik, Avrupa ve Ortadoğu’da temsilcilikleri bulunan İngiltere merkezli uluslararası bir eğitim ve danışmanlık şirketidir.

Case Learning, Thinking Dimensions Global / KEPNERandFOURIE™ eğitim ve danışmanlık firmasının 2001 yılından bu yana Türkiye temsilciliğini yapmaktadır.

Thinking Dimensions Global, Charles Kepner ile Dr. Mat-thys Fourie tarafından geliştirilen, KEPNERandFOURIE™ Metodolojisi'ne dayalı "Problem Çözme ve Karar Verme" ve "Tasarım Odaklı Düşünme ile Yenilikçilik" alanında uzmanlaşmış bir kuruluştur.

Charles Kepner

Charles Kepner, Problem Çözme ve Karar Verme alanında uzman kişilerden biridir. Geliştirdiği sistematik ve analitik düşünme teknikleri Amerikan Uzay Dairesi (NASA) ve birçok uluslararası şirkette kullanılmaktadır.

Problem Çözme ve Karar Verme alanında pek çok makalesi ve kitapları bulunan Charles Kepner, iş dünyasına ait deneyimlerini The Rational Manager ve The New Rational Manager isimli kitaplarında derlemiştir. Ayrıca Hirotsugu Iikubo ile Managing Beyond the Ordinary, Hirotsugu Iikubo ve Dr. Mat-thys Fourie ile Innovation: The FreeZone Thinking Experience isimli kitapları da bulunmaktadır.

Dr. Mat-thys Fourie

Düşünme becerileri alanında danışmanlık, rehberlik ve eğitmenlik yapmıştır. Dr. Mat-thys Fourie, Charles Kepner ile bilgi ve deneyimlerini bir araya getirerek, çalışanların bilgi, beceri, deneyim düzeylerini ve düşünme potansiyellerini artıran, kurumların uzun vadeli çözümler elde etmelerini sağlayacak bir sistematik ve analitik düşünme yaklaşımı ve araçları geliştirmiştir.

Dr. Mat-thys Fourie, Problem Çözme ve Karar Verme, Tasarım Odaklı Düşünme ile Yenilikçilik alanlarında yeni teknik, yaklaşım ve ürünlerin geliştirilmesine yönelik araştırmalara devam etmektedir.

KEPNERandFOURIE™ Düşünme Metodolojisi

KEPNERandFOURIE™ düşünme yaklaşımı, sezgisel, mantıksal ve yaratıcı düşünme yaklaşımlarını bir bütün olarak ele almaktadır. KEPNERandFOURIE™ düşünme yaklaşımı, belirli yöntemlere bağlı kalmak yerine doğal düşünme olarak tanımlanan tüme varan ve tümden gelen düşünme yöntemlerini yeni bir model içinde birleştirmektedir.

Thinking Dimensions Global Temsilcisi Case Learning
Birlikte Nasıl Çalışıyoruz…

Case Learning, Thinking Dimensions Global / KEPNERandFOURIE™ eğitim ve danışmanlık firmasının Türkiye temsilciliğini 2001 yılından bu yana yapmaktadır. Firmamız Charles Kepner ile Dr.Mat-thys Fourie tarafından geliştirilen, KEPNERandFOURIE™ Metodolojisi'ne dayalı "Problem Çözme ve Karar Verme", "Tasarım Odaklı Düşünme ile Yenilikçilik” alanlarında eğitimler ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Thinking Dimensions Global - UK

Thinking Dimensions Global (www.thinkingdimensions.com) çalıştığı kurumlara stratejik ve operasyonel konularda destek olan bir danışmanlık şirketidir.

Uygulamada geçerliliği kanıtlanmış karar verme yaklaşımlarını büyüme, maliyet, güvenlik gibi alanlarda sorun yaşayan ya da performansını artırmak isteyen kurumların hizmetine sunmaktadır. Kullandığımız süreç odaklı KEPNERandFOURIE ™ düşünme yaklaşımları, etkili şirket stratejilerinin oluşturulmasına, operasyonel verimin artırılmasına ve bilgi teknolojisi sorunlarının çözülmesine yardımcı olmaktadır. Önerdiğimiz tüm çözümlerin özünü performansı etkileyen karar verme süreci oluşturmaktadır.

Bugün Thinking Dimensions Global; Amerika, Asya-Pasifik, Avrupa ve Ortadoğu’da pek çok ülkede iş dünyasında yaşanan sorunların çözümüne yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Thinking Dimensions Global web sayfası için tıklayınız…
Kepnerand Fourie web sayfası için tıklayınız…